Przyznano stypendia pomostowe

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2022/2023, w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Każdy Stypendysta otrzyma indywidualny mail z oficjalną decyzją o przyznaniu stypendium wraz z wykazem wszystkich formalności koniecznych do spełnienia przed uruchomieniem wypłaty stypendium. Maile zostaną wysłane na te adresy, które zostały przez Was podane we wnioskach! Do chwili otrzymania tego maila prosimy nie przesyłać do Fundacji żadnych zaświadczeń.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Tags: No tags

Comments are closed.