O nas

FUNDACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LUBACZOWIE

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie od samego początku (na przestrzeni ponad stu lat istnienia) bardzo mocno wspiera różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i charytatywnym. Aby działania te były coraz bardziej efektywne, w lipcu 2019 roku, powołana została Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Uważamy, że umiejętność bycia dobrym należy ćwiczyć i doskonalić.

Mając na uwadze fakt, że pomagając innym pomagamy również sobie zapraszamy do współpracy zarówno poprzez wspieranie działań podejmowanych przez naszą Fundację jak i w szerzeniu idei wolontariatu.

GŁÓWNE CELE

oświata i wychowanie młodzieży

poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież,

popularyzowanie wiedzy ekonomicznej

w szczególności w obszarze bankowości i finansów,

promocja aktywnego, w tym sportowego stylu życia

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

ekologia oraz ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Fundacji

MARLENA ZALEWSKA

PREZES ZARZĄDU

JUSTYNA GAŃKO

CZŁONEK ZARZĄDU

Skład Rady Fundacji

Paweł Kapel

Piotr Żmurko

STANISŁAW GORAJ

ELŻBIETA SZAŁAŃSKA

DANE REJESTROWE

NUMER KRS

0000795048

REGON

383890534

NIP

7931631232