Małe info od nas!

Jesteśmy przekonani, że każdy, nawet najmniejszy gest zmienia czyjś Świat. Chcielibyśmy zmieniać ten Świat, realizując działania w zakresie:

• oświaty i wychowania młodzieży, poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież,

• popularyzowania wiedzy ekonomicznej, w szczególności w obszarze bankowości i finansów,

• promocji aktywnego, w tym sportowego stylu życia,

• ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

• podejmowania i popularyzowania działalności charytatywnej oraz szerzenia idei wolontariatu.

Umiejętność bycia dobrym należy ćwiczyć i doskonalić, dlatego też zachęcamy Państwa do wsparcia naszych inicjatyw.

Tags: No tags

Comments are closed.