Nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie uzyskała w dniu 4 czerwca 2024 roku status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Otrzymanie statusu OPP jest dla naszej Fundacji znaczącym wyróżnieniem, które potwierdza naszą wiarygodność oraz zaangażowanie w działania na rzecz dobra publicznego. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować nasze cele statutowe, a także uzyskać nowe możliwości wsparcia finansowego poprzez 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Korzyści płynące ze statusu OPP

Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego przynosi szereg korzyści zarówno dla Fundacji, jak i dla osób, które chcą wspierać nasze inicjatywy:

  1. Możliwość przekazywania 1,5 % podatku: Osoby fizyczne mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji, wspierając tym samym realizację naszych projektów i programów.
  2. Zwiększenie zaufania publicznego: Status OPP to potwierdzenie, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami, co zwiększa nasze zaufanie wśród darczyńców i beneficjentów.
  3. Większe możliwości pozyskiwania funduszy: Jako OPP możemy ubiegać się o dodatkowe środki finansowe z funduszy publicznych oraz programów grantowych przeznaczonych wyłącznie dla organizacji posiadających status pożytku publicznego.

Działania Fundacji

Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie od lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, realizując szereg projektów z zakresu edukacji, kultury, sportu oraz wsparcia osób potrzebujących. Nasze inicjatywy obejmują m.in.:

  • Organizowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży.
  • Wspieranie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.
  • Promowanie działalności społecznej i wolontariatu.

Jak można nas wesprzeć?

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do dalszego wspierania naszych działań. Razem możemy zdziałać jeszcze więcej dla naszej lokalnej społeczności!

Więcej informacji o możliwościach wsparcia naszej Fundacji znajdziecie na podstronie:
https://fundacjabslubaczow.pl/wesprzyj-nas-finansowo/

Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie – działamy dla wspólnego dobra!

Tags: No tags

Comments are closed.