Nabór wniosków do Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do aplikowania o stypendium na I rok studiów w wysokości 7 000 zł.

Aby ubiegać się o stypendium w XXI edycji programu (2022/2023) należy:

– ukończyć liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 r. i być maturzystą z 2022 roku;
– zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
– mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres
zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-
pomostowe.pl;
– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2107 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu
nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując 
algorytm podany na stronie:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Aplikowanie o stypendium krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/
 2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić aby móc uczestniczyć w Programie
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-
  kandydata/
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/dokumenty/
 4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w siedzibie Fundacji Banku
  Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Dołącz do wniosku kopię
  świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz) oraz – dokumenty
  potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
  Wnioski o rekomendację należy składać do 31 lipca 2022 r. w siedzibie Fundacji Banku
  Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów.
  Posiedzenie Komisji Stypendialnej przy Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie,
  przyznające rekomendacje odbędzie się w okresie od 1 do 5 sierpnia 2022 r. Kandydaci którzy
  otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową najpóźniej do
  5 sierpnia 2022r.
 5. Jeśli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację Fundacji Banku
  Spółdzielczego w Lubaczowie – złóż wniosek online: http://www.stypendia-
  pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

  Aplikacja będzie aktywna w dniach od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16:00
 6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 23 sierpnia 2022 r. dostarcz wniosek wraz
  z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul.
  Rynek 28, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.:
531 779 213, 730 320 469 lub mailowo: [email protected]

Dokumenty do pobrania (kliknij, aby przejść)

Stypendia na I rok studiów – 2021 – WYNIKI

W dniu 27-12-2021 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Stypendystom Programu Stypendiów Pomostowych. Nasza Fundacja rekomendowała do programu pięcioro Stypendystów:

 1. Gabrielę Grzyb
 2. Paulinę Hrycyszyn
 3. Gabrielę Ługowską
 4. Kamilę Maciejko
 5. Eleonorę Michalik

Z radością informujemy, że wszyscy rekomendowani stypendyści otrzymali
stypendium w wysokości 7 tysięcy złotych. Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Na naszej stronie na Facebooku  – znajduje się krótka relacja z tego spotkania:

Dziękujemy za realizację i montaż – MP Foto Mariusz Pajaczkowski

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc owocnego i efektywnego wykorzystania stypendiów na dalsze rozwijanie uzdolnień!

Stypendia na I rok studiów – 2021 – Nabór wniosków

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do aplikowania o stypendium na I rok studiów.

Z dumą i radością informujemy, że Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie wzięła udział w Konkursie „Dyplom z Marzeń” i została włączona do Programu Stypendiów Pomostowych. W związku z tym będziemy uczestniczyć w udzieleniu stypendiów pomostowych na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych, wśród których od tego roku znalazła się również nasza Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Stypendium w roku akademickim 2021/2022 wynosić będzie 7 000 zł.

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XX edycji PSP w II segmencie musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r.,
 • osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz sam stosując następujący algorytm http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/(Link do innej strony)
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.960,00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego (dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie)
 • posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Do składania wniosków zapraszamy kandydatów, którym Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie udzieliła swoich rekomendacji.

Kandydat wypełniając formularz musi w pierwszym kroku wskazać organizację, która zakwalifikowała go do udziału w Programie.

Stypendia pomostowe krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych https://www.stypendia-pomostowe.pl/
 2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/dokumenty/
 4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Dołącz do wniosku kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz) oraz – dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),

Wnioski o rekomendację należy składać do 06 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej przy Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przyznające rekomendacje odbędzie się w okresie od 1 do 5 sierpnia 2021 r. Kandydaci, którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową najpóźniej do 5 sierpnia 2021 r.

 1. Jeśli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie – złóż wniosek online: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Aplikacja będzie aktywna w dniach od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16:00

 1. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 23 sierpnia 2021 dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.: 531 779 213 lub 730 320 469 lub mailowo: [email protected]

PLIKI DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla rodzin kandydatów.pdf

Regulamin.pdf

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.pdf

Wniosek o rekomendację Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.pdf

Poradnik krok po kroku.pdf

Obowiązek informacyjny FEP.pdf